Dagelijks geopend v.a. 11.00u. Kom gerust langs voor een heerlijk kopje koffie of lekkere lunch.

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

VANDAAG Leek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VANDAAG Leek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VANDAAG Leek verstrekt.

VANDAAG Leek kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom VANDAAG Leek gegevens nodig heeft:

VANDAAG Leek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan VANDAAG Leek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

VANDAAG Leek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

VANDAAG Leek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VANDAAG Leek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VANDAAG Leek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vandaagleek.nl. VANDAAG Leek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VANDAAG Leek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VANDAAG Leek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VANDAAG Leek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VANDAAG Leek op via info@vandaagleek.nl

VANDAAG Leek is als volgt te bereiken:

Postadres: De Dam 2a, 9351 AM, Leek
Vestigingsadres: De Dam 2a, 9351 AM, Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66010586
Telefoon: 06 - 57 07 78 26
E-mailadres: info@vandaagleek.nl